Servis klimatizací

servis klimatizací

Zajišťujeme servis a opravy klimatizací pro všechny typy vozů. Provádíme předsezónní údržbu klimatizací, včetně čištění klimatizací.
Klimatizace plníme chladivem HFO-1234yf
Originální metodika zjištění malých úniků pracovní látky nám umožňuje celý proces náročnějších oprav zásadně zjednodušit.

Zpět